Potisje-Bečej


  • Potisje-Bečej D.O.O vrši komunalne delatnosti skupljanja, odvoženja, deponovanja i tretmana otpada, što znači permanentnu uslugu širokom krugu korisnika, tj. pravnim licima, ustanovama i građanima.

Potisje-Bečej je svoju misiju definisalo u nekoliko segmenata koji čine osnovni okvir poslovanja i razvoja društva, a to su:

  • Kontinuirano i kvalitetno obavljanje svojih delatnosti na tehnološki savremen i ekološki prihvatljiv način, uz maksimalno poštovanje javnog interesa lokalne sredine u kojoj deluje.
  • Intenzivna saradnja sa građanima i privrednim subjektima, kao korisnicima usluga i razvoj ekološke svesti i odgovornosti, te poštovanje principa održivog razvoja.

Konkursna dokumentacija derastiranje deponije

Poziv za podnošenje ponuda derastiranje deponije

DOKUMENTACIJA

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja: 2023

Izveštaj za 2023 godinu

JAVNE NABAVKE 2023

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja: 2022

Izveštaj za 2022 godinu:

Program poslovanja “POTISJE – BEČEJ” za komunalne usluge za 2022.godinu

JAVNE NABAVKE 2022

—————————————————

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja: 2021

Izveštaj za 2021 godinu:

Program poslovanja “POTISJE – BEČEJ” za komunalne usluge za 2021.godinu

JAVNE NABAVKE 2021

—————————————————


Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja: 2020

Izveštaj za 2020 godinu:

JAVNE NABAVKE 2020

—————————————————

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja: 2019

Izveštaj za 2019 godinu:


—————————————————

Program poslovanja Potisje Bečej

Program poslovanja Potisje Bečej za 2018

Program poslovanja Potisje Bečej za 2018. usvojen na sednici Skupštine opštine Bečej dana 26.12.2017. godine

Program poslovanja Potisje Bečej za 2018. na srpskom jeziku

PP_2018

Program poslovanja Potisje Bečej za 2018. na madjarskom jeziku

PP_2018_madjarski

—————————————————

Program poslovanja Potisje Bečej za 2017

Izveštaj o poslovanju Potisje Bečej za 2017. godinu na srpskom jeziku

Izvestaj o poslovanju 2017

Izveštaj o poslovanju Potisje Bečej za 2017. godinu na madjarskom jeziku

Izvestaj o poslovanju 2017 M


Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja na srpskom jeziku

Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja na madjarskom jeziku

Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja M

Odluka o raspodeli dobiti na srpskom jeziku

Odluka o raspodeli dobiti

Odluka o raspodeli dobiti na madjarskom jeziku

Odluka o raspodeli dobiti M

Napomene uz finansijske izveštaje na srpskom jeziku

Napomene 2017

Napomene uz finansijske izveštaje na madjarskom jeziku

Napomene 2017 M

Bilans stanja na srpskom jeziku

BS -ZR 2017

Bilans stanja na madjarskom jeziku

BS -ZR 2017 M

Bilans uspeha na srpskom jeziku

BU-ZR 2017

Bilans uspeha na madjarskom jeziku

BU-ZR 2017 M

Izveštaj o ostalom rezultatu na srpskom jeziku

IOR-ZR 2017

Izveštaj o ostalom rezultatu na madjarskom jeziku

IOR-ZR 2017 M

Izveštaj o promenama na kapitalu na srpskom jeziku

IPK-ZR 2017

Izveštaj o promenama na kapitalu na madjarskom jeziku

IPK-ZR 2017 M

Izveštaj o tokovima gotovine na srpskom jeziku

ITG-ZR 2017

Izveštaj o tokovima gotovine na madjarskom jeziku

ITG-ZR 2017 M

Obaveštenja


Обавештавају се грађани општине Бечеј да од октобра месеца 2023 почиње јесење радно време од 07:00 до 15:00 часова, као и да „Потисје-Бечеј“ д.о.о. организује велико јесење чишћење и сакупљање кабастог отпада, према следећем распореду:


02.10.2023. и 09.10.2023. године Бачко Петрово Селo у периоду 07.00-19.00 ч
03.10.2023. и 10.10.2023. године Бачко Градиште и Радичевић, у периоду 07.00-19.00 ч
03.10.2023. и 10.10.2023. године Дрљан и Милешево у периоду 07.00-19.00 ч
04.10.2023. и 11.10.2023. године Бечеј, прва месна заједница, у периоду 07.00-19.00 ч
05.10.2023. и 12.10.2023. године Бечеј, друга месна заједница, у периоду 07.00-19.00 ч
06.10.2023. и 13.10.2023. године Бечеј, трећа месна заједница, у периоду 07.00-19.00 ч
07.10.2023. и 14.10.2023. године привреда и јавне површине, у периоду 07.00-13.00 ч
09.10.2023. и 16.10.2023. године Пољаница у периоду 07.00-19.00 ч


Молимо Вас да све непотребне ствари одложите испред Ваших кућа/зграда на месту где
се увек одлаже отпад, како би се сакупљање обављало без сметњи.
додатне информације можете
бројеве телефона: 063/865-25-66 Јован Ценц и 062/88-62-408 Звонко Дајевић.

Értesítjük Óbecse község polgárait, hogy oktobertöl kezdődik a ősszi munkaidő, 07.00 – 15.00 óráig, valamint, hogy a Tiszamente-Óbecse Kft., megszervezi a ősszi nagy lomtalanítást és a nagydarabos hulladékszállítást, az alábbi beosztás szerint:


2023.10.02. és 2023.10.09. Péterréve, 07.00-19.00 óra
2023.10.03. és 2023.10.10. Bácsföldvár és Radičević , 07.00-19.00 óra
2023.10.03. és 2023.10.10. Drea és Mileševo, 07.00-19.00 óra
2023.10.04. és 2023.10.11. Óbecse, első helyi közösség 07.00-19.00 óra
2023.10.05. és 2023.10.12. Óbecse, második helyi közösség 07.00-19.00 óra
2023.10.06. és 2023.10.13. Óbecse, harmadik helyi közösség 07.00-19.00 óra
2023.10.07. és 2023.10.14. gazdaság és közterületek 07.00-13.00 óra
2023.10.09. és 2023.10.16. Pecesor, 07.00-19.00 óra


Kérjük Önöket, hogy a háztartásban feleslegessé vált dolgokat helyezzék el az Önök háza/épülete előtt, ahova egyébként szokták lerakni a hulladékot, hogy a szállítás zavartalanul történhessen.
További információért és nagy mennyiségű nagyméretű hulladék bejelentéséért az alábbi telefonszámokon lehet érdeklődni: 063/865-25-66 Jovan Cenc és 062/88-62-408 Zvonko Dajević.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo Vas da prilikom plaćanja računa za uslugu odnošenja smeća tačno naznačite u čije ime i za koga plaćate račun. Na svakom uplatnom mestu skrenite pažnju službenicima da ispravno i uredno popune rubriku “poziv na broj”. Ukoliko poziv na broj odobrenja nije precizno naveden, sistem za elektronsko knjiženje neće prepoznati iznos kao uplaćen, pa se može desiti da Vam se računa zatezna kamata za neisplaćen iznos, a zatim da Vam se uputi i opomena zbog neplaćenog računa. Ukoliko se to desi, morali biste doći sa uplatnicom – dokazom o uplati u prostorije Potisja, da bi se uplaćeni iznos naknadno proknjižio.

Zakonska obaveza Potisja je da pređe na elektronsko knjiženje, te vas molimo da u obostranom interesu pažljivo unosite podatke prilikom plaćanja računa.

PONTOS ÉRTESÍTÉS

Értesítjük Önöket, hogy a hulladékszállításra vonatkozó számla fizetése alkalmával helyesen adják meg kinek a nevére és kinek fizeti a számlát. Minden befizető helyen figyelmeztessék az alkalmazottakat, hogy helyesen és pontosan töltsék ki a hivatkozási számot (poziv na broj). Amennyiben a jóváhagyási hivatkozási szám (poziv na broj odobrenja) nincs precízen feltüntetve, az elektronikus könyvelési rendszer nem ismeri fel az összeget mint befizetést, és megtörténhet, hogy késedelmi kamatot számolnak fel Önnek a nem befizetett összegre, valamint a ki nem fizetett számla miatt figyelmeztetést küldenek Önnek. Ilyen esetben a befizető lappal – bizonyítékkal a Tiszamente helyiségeibe kell menni, hogy utólag elkönyveljék a befizetett összeget.

A Tiszamente törvényes kötelezettsége az elektronikus könyvelés, ezért a közös érdek miatt kérjük, hogy a számlák fizetése alkalmával figyelmesen vigyék be az adatokat.

Kontakt

ADRESA: Miloša Crnjanskog 46 21220 Bečej
GPS: 45.616360903633826, 20.05322523927289
Telefon: 021/6910-777

Facebook stranica:
https://www.facebook.com/potisjebecej

Mobilna aplikacija Potisje:
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nextgenapps.PotisjeBecej

FINANSIJE:
potisje.finansije@stcable.net
telefon: 0628862403

RAČUNOVODSTVO:
potisje.racunovodstvo@stcable.net
telefon: 0628862425

KNJIGOVODSTVO:
potisje.knjigovodstvo@stcable.net
Telefon: 0628862431

PRAVNA SLUŽBA:
potisje.pravnik@stcable.net
telefon: 0628862428

SEKUNDARNE SIROVINE – RECIKLAŽA
potisje.ekolog@stcable.net
telefon: 0628862409

OPERATIVA:
potisje.tehnickir@stcable.net
telefon: 0638652566

TEHNIČKI DIREKTOR:
potisje.tehnickir@stcable.net
Telefon: 0628862408

DIREKTOR:
potisje.direktor@stcable.net
Telefon: 0628862401

DEPONIJA
Adresa: Botra bb 21220 Bečej
GPS: 45.59305520560185, 20.045316104512374
Telefon: 021/6910969
0628862411

ŠEF DEPONIJE:
potisje.deponija@stcable.net
0638652300