Obaveštenja


Обавештавају се грађани општине Бечеј да од октобра месеца 2023 почиње јесење радно време од 07:00 до 15:00 часова, као и да „Потисје-Бечеј“ д.о.о. организује велико јесење чишћење и сакупљање кабастог отпада, према следећем распореду:


02.10.2023. и 09.10.2023. године Бачко Петрово Селo у периоду 07.00-19.00 ч
03.10.2023. и 10.10.2023. године Бачко Градиште и Радичевић, у периоду 07.00-19.00 ч
03.10.2023. и 10.10.2023. године Дрљан и Милешево у периоду 07.00-19.00 ч
04.10.2023. и 11.10.2023. године Бечеј, прва месна заједница, у периоду 07.00-19.00 ч
05.10.2023. и 12.10.2023. године Бечеј, друга месна заједница, у периоду 07.00-19.00 ч
06.10.2023. и 13.10.2023. године Бечеј, трећа месна заједница, у периоду 07.00-19.00 ч
07.10.2023. и 14.10.2023. године привреда и јавне површине, у периоду 07.00-13.00 ч
09.10.2023. и 16.10.2023. године Пољаница у периоду 07.00-19.00 ч


Молимо Вас да све непотребне ствари одложите испред Ваших кућа/зграда на месту где
се увек одлаже отпад, како би се сакупљање обављало без сметњи.
додатне информације можете
бројеве телефона: 063/865-25-66 Јован Ценц и 062/88-62-408 Звонко Дајевић.

Értesítjük Óbecse község polgárait, hogy oktobertöl kezdődik a ősszi munkaidő, 07.00 – 15.00 óráig, valamint, hogy a Tiszamente-Óbecse Kft., megszervezi a ősszi nagy lomtalanítást és a nagydarabos hulladékszállítást, az alábbi beosztás szerint:


2023.10.02. és 2023.10.09. Péterréve, 07.00-19.00 óra
2023.10.03. és 2023.10.10. Bácsföldvár és Radičević , 07.00-19.00 óra
2023.10.03. és 2023.10.10. Drea és Mileševo, 07.00-19.00 óra
2023.10.04. és 2023.10.11. Óbecse, első helyi közösség 07.00-19.00 óra
2023.10.05. és 2023.10.12. Óbecse, második helyi közösség 07.00-19.00 óra
2023.10.06. és 2023.10.13. Óbecse, harmadik helyi közösség 07.00-19.00 óra
2023.10.07. és 2023.10.14. gazdaság és közterületek 07.00-13.00 óra
2023.10.09. és 2023.10.16. Pecesor, 07.00-19.00 óra


Kérjük Önöket, hogy a háztartásban feleslegessé vált dolgokat helyezzék el az Önök háza/épülete előtt, ahova egyébként szokták lerakni a hulladékot, hogy a szállítás zavartalanul történhessen.
További információért és nagy mennyiségű nagyméretű hulladék bejelentéséért az alábbi telefonszámokon lehet érdeklődni: 063/865-25-66 Jovan Cenc és 062/88-62-408 Zvonko Dajević.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo Vas da prilikom plaćanja računa za uslugu odnošenja smeća tačno naznačite u čije ime i za koga plaćate račun. Na svakom uplatnom mestu skrenite pažnju službenicima da ispravno i uredno popune rubriku “poziv na broj”. Ukoliko poziv na broj odobrenja nije precizno naveden, sistem za elektronsko knjiženje neće prepoznati iznos kao uplaćen, pa se može desiti da Vam se računa zatezna kamata za neisplaćen iznos, a zatim da Vam se uputi i opomena zbog neplaćenog računa. Ukoliko se to desi, morali biste doći sa uplatnicom – dokazom o uplati u prostorije Potisja, da bi se uplaćeni iznos naknadno proknjižio.

Zakonska obaveza Potisja je da pređe na elektronsko knjiženje, te vas molimo da u obostranom interesu pažljivo unosite podatke prilikom plaćanja računa.

PONTOS ÉRTESÍTÉS

Értesítjük Önöket, hogy a hulladékszállításra vonatkozó számla fizetése alkalmával helyesen adják meg kinek a nevére és kinek fizeti a számlát. Minden befizető helyen figyelmeztessék az alkalmazottakat, hogy helyesen és pontosan töltsék ki a hivatkozási számot (poziv na broj). Amennyiben a jóváhagyási hivatkozási szám (poziv na broj odobrenja) nincs precízen feltüntetve, az elektronikus könyvelési rendszer nem ismeri fel az összeget mint befizetést, és megtörténhet, hogy késedelmi kamatot számolnak fel Önnek a nem befizetett összegre, valamint a ki nem fizetett számla miatt figyelmeztetést küldenek Önnek. Ilyen esetben a befizető lappal – bizonyítékkal a Tiszamente helyiségeibe kell menni, hogy utólag elkönyveljék a befizetett összeget.

A Tiszamente törvényes kötelezettsége az elektronikus könyvelés, ezért a közös érdek miatt kérjük, hogy a számlák fizetése alkalmával figyelmesen vigyék be az adatokat.