Javne nabavke 2022

Plan javnih nabavki 2022

Plan javnih nabavki 2022 prva izmena

Plan javnih nabavki 2022 druga izmena

_________________________________________________

Javna nabavka usluge održavanja vozila, br. 1/22

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Obrazac strukture cene

Tehnička specifikacija

Izjava o vremenu reagovanja

Izjava o udaljenosti servisa

Izjava ponuđača – Tehnički kapacitet

Izjava ponuđača – Kadrovski kapacitet

Model ugovora

Odluka o dodeli ugovora

_________________________________________________

Javna nabavka dobara – gorivo, br. 2/22

Javni poziv

Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude

Obrazac strukture cene

Uputstvo ponuđačima kako da sastave ponudu

Izjava o ukupnom broju pumpnih stanica

Izjava Ponuđača – Tehnički kapacitet

Model ugovora

Obavestenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora

_________________________________________________

Javna nabavka dobara – Kamion autopodizač, br. 3/22

Javni poziv

Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude

Obrazac strukture cene

Uputstvo ponuđačima kako da sastave ponudu

Model ugovora

Opis specifikacije nabavke

Tehničke specifikacije

Obaveštenje

_________________________________________________

_________________________________________________

Javna nabavka radova: Priključenje na distributivni sistem električne energije na deponiji sa potrebnim radovima oko instaliranja, br. 4/22

Javni poziv

Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude

Obrazac strukture cene

Uputstvo ponuđačima kako da sastave ponudu

Model ugovora

Opis specifikacije nabavke

Tehničke specifikacije

Potvrda o obilasku terena

Izjava ponuđača – alati, pogonska ii tehnicka oprema

Izjava ponuđača – tehnicka lica ili tela – izvodenje radova