Podaci

Podaci za identifikaciju poslovnih partnera

Naziv firme:POTISJE-BEČEJ DOO ZA KOMUNALNE USLUGE
Skraćeni naziv firme:POTISJE-BEČEJ DOO
Ime i prezime ovlašćenog lica:ZOLTAN FEJEŠ
Adresa:MILOŠA CRNJANSKOG 46
Mesto i poštanski broj:BEČEJ 21220 
Opština:BEČEJ
Broj telefona:021/6910-777
Broj faksa:021/6910-777
Broj mobilnog:
E-mail:potisje@stcable.net
Poreski identifikacioni broj(PIB):105649553
Matični broj:20420197
Šifra delatnosti:3811
Obveznik PDV:DA
Broj evidencije PDV:407709009

 

Poslovna banka i tekući računi:

OTP BANKA AD                 325-9500700018414-49

POŠTANSKA ŠTEDIONICA       200-2825210101888-07

KOMERCIJALNA BANKA      205-0000000270444-64

UNICREDIT BANKA           170-0030056720000-77