Zanimljivosti

POTISJE – PRIMER DOBRE PRAKSE NA FILMU

Mladi istraživači Srbije su, tražeći pravi primer dobre prakse, film „Upravljanje otpadom u Srbiji snimili u Bečeju, a kao ilustraciju odgovornog i kvalitetnog upravljanja otpadom prikazali su rad i aktivnosti Potisja Bečej.

Film će biti prikazan na ovogodišnjem Green Festu. Međunarodni festival zelene kulture “Green Fest” je osnovan 2010, i veoma brzo je postao najveći festival u regionu Jugoistočne Evrope, koji povezuje aktivnosti u oblasti životne sredine i kulture kroz filmske projekcije, radionice, predavanja, debate izložbe i inovacije, i povezuje ljude svih profesija i uzrasta.

Film možete pogledati klikom na ovaj link:

Nova radna mesta za pripadnike romske nacionalnosti na separaciji otpada u opštini Bečej

 

Svakodnevni problem nezaposlenosti u Bečeju jeste jedno od osnovnih pitanja za rešavanje. Sa ovim problemom posebno se suočavaju pripadnici kategorije teže zaposlivih lica.

Problem nezaposlenosti sa jedne i zaštita životne sredine sa druge strane, doveli su do razvoja ideje kojom bi se pomenuti problemi objedinili i rešili pokretanjem projekta pod nazivom “Radno angažovanje Roma kao teže zaposlivih lica na primarnoj selekciji otpada na teritoriji opštine Bečej”.

Vodeći nosilac projekta je lokalna samouprava, a partneri na istom su komunalno preduzeće “Potisje-Bečej”, Centar za socijalni rad i nevladina organizacija za romska pitanja “Đina”.

Projekat realizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ).

Partner na projektu, “Potisje-Bečej” je u prethodnom periodu pokrenulo inicijativu vezanu za zaštitu životne sredine radi dostizanja nacionalnih ciljeva, uvođenjem primarne i sekundarne separacije otpada na teritoriji opštine Bečej. Realizaciji čitave priče prethodila je akcija podizanja svesti građana putem edukacija. Osvrtom na činjenicu da se selekcijom otpada uglavnom bave lica romske nacionalnosti, razmotrena je kao najbolja opcija dostizanja ciljeva dalja saradnja sa njima na poslovima primarne i sekundarne separacije, njihovim stalnim angažovanjem na projektu.

Projekat se prvenstveno oslanja na Strategiju održivog razvoja opštine Bečej, sa posebnim akcentom na inkluziju Roma u sistem zapošljavanja, obrazovanja i njihovo uključivanje u društvene sfere, kao odabranu grupu teže zaposlivih lica na teritoriji opštne Bečej.

Projekat će se realizovati na 12 meseci u toku 2018. godine, zaključno sa 31.12.2018. godine.

Projektom bi se, pored otvaranja radnih mesta za 20 lica romske nacionalnosti i podsticala njihova inkluzija u društvene sfere i obrazovni sistem, a njihovim angažovanjem na poslovima primarne i sekundarne separacije omogućilo dostizanje nacionalnih ciljeva u oblasti upravljanja otpadom.

Kao rezultat projekta očekuje se znatno smanjenje diskriminacije Roma prilikom zapošljavanja i služiće kao primer dobre prakse i model za otvaranje novih radnih mesta koja će omogućiti smanjenje stopa nezaposlenosti uključivanjem kategorije teže zaposlivih lica.