Potisje-Bečej

Potisje-Bečej D.O.O vrši komunalne delatnosti skupljanja, odvoženja, deponovanja i tretmana otpada, što znači permanentnu uslugu širokom krugu korisnika, tj. pravnim licima, ustanovama i građanima.

Potisje-Bečej je svoju misiju definisalo u nekoliko segmenata koji čine osnovni okvir poslovanja i razvoja društva, a to su:

  • Kontinuirano i kvalitetno obavljanje svojih delatnosti na tehnološki savremen i ekološki prihvatljiv način, uz maksimalno poštovanje javnog interesa lokalne sredine u kojoj deluje.
  • Intenzivna saradnja sa građanima i privrednim subjektima, kao korisnicima usluga i razvoj ekološke svesti i odgovornosti, te poštovanje principa održivog razvoja.

Konkursna dokumentacija derastiranje deponije

Poziv za podnošenje ponuda derastiranje deponije